Optymalizacja i wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci… | Akademia Zucha - PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNE
22091
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-22091,cookies-not-set,extensive-vc-1.9.1,ajax_fade,page_not_loaded,,evc-predefined-style,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Optymalizacja i wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci…

Optymalizacja i wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym na terenie Legionowa w roku szkolnym 2020/2021

Projekt skierowany jest do 8 dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach stwierdzony deficytów. Wsparciem w projekcie objęci będą nauczyciele i personel pedagogiczny w.w. przedszkola 4 os., który odbędzie szkolenia podwyższające kwalifikacje.

W ramach projektu wykonane zostanie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w postaci m.in. zamontowania wyposażenia placu zabaw. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny.

Podczas realizacji projektu będzie realizowana dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Dodatkowe zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji przedszkolnej na terenie Legionowa w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Akademia Zucha wśród 8 dzieci w okresie od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Cel szczegółowy: Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska 4 os. w Przedszkolu Integracyjnym Akademia Zucha w zakresie rozpoznawania zaburzeń rozwojowych oraz udzielania wsparcia w tym zakresie dzieciom ze stwierdzonymi deficytami. Wartość projektu wynosi 335 953,74 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 267 801,74 zł.